U lokalnom klubu za odrasle, Anna se koristi, jebe se i sve ostalo